Disclaimer

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie mag niet opgevat worden als vervanging van enig advies.

Beslissingen gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Garage Huyskes neemt alle zorgvuldigheid in acht om de aangeboden informatie volledig, juist en actueel aan te bieden. Het is echter niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.

Bij gebruik van deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland, ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

Garage Huyskes kan geen garantie bieden dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Het is niet toegestaan deze internetsite te gebruiken om andere internetgebruikers te hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar te brengen en/of de via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aan kan tasten.

Copyright

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garage Huyskes, te kopiëren, te downloaden, over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken.

Foto’s op deze website zijn gemaakt door Julia Fotografeert en is in sommige gevallen gebruik gemaakt van Freepik onder betaalde licentie van MC4DESIGN.